ŠAMANSKÉ KURZY 2019

 

Šamanskými technikami sa zaoberám 20 rokov (od roku 1998), kurzy organizujem a vediem od roku 2002. Rok 2019 znamená určitý posun v mojich aktivitách, keď pätica kurzov, ktoré ponúkam, vytvorí vzájomne sa dopĺňajúci celok, akúsi voľnú šamanskú skolu. Voľnú preto, že nie je podmienkou absolvovať všetkých päť. Prvé tri sú začiatočnícke, pričom súčasťou všetkých troch sú základy techniky šamanského cestovania, pri ktorej adept vstupuje do svojho vlastného vnútorného vesmíru, aby v ňom našiel rady a získal silu pre svoje životné snaženia. Prihlásiť sa na jeden, dva alebo všetky tri môže ktokoľvek. Zvyšné dva sú pokročilé, podmienenné predchádzajúcou účasťou na určitých kurzoch:

 

1. - 3. februára: Základný kurz: Životný príbeh a poslanie
Zameriame sa na prácu s našim životným príbehom, ako hľadať a nachádzať rovnováhu v našich každodenných zápasoch, ako prežiť ťažké obdobia, ako nájsť svoje životné poslanie, ako fungujú peniaze z duchovného hľadiska, prečo nefungujú tzv. vesmírne objednávkové servisy a ako môžete reálne pracovať na tom, aby ste si pritiahli do života to čo potrebujete. Súčasťou kurzu sú základy techniky šamanského cestovania.
Prihlásiť sa môže každý.

 

29. - 31. marca: Základný kurz: Mužská a ženská energia
Mužská a ženská energia sú dve základné princípy vesmíru, dva priotipóly, ktoré sa okrem iného manifestujú v dvoch pohlaviach. Pritom aj muži disponujú ženskou a ženy mužskou energiou, v rôznej miere. Zameriame sa na prácu s týmito energiami, na rovnováhu medzi nimi, na ich fungovanie vo vzťahoch. Kurz môže byť aj príležitosoťu pre partnerskú dvojicu, ktorá chce pracovať na svojom vzťahu. Súčasťou sú základy šamanského cestovania.
Prihlásiť sa môže každý.

 

3. - 8. mája: Dvojitý šamanský kurz.
Prvá časť 3. - 5. mája: Základný kury: Štyri živly a sila prírod

Okrem základov šamanského cestovania budeme pracovať aj vonku v prírode. Naučíme sa, ako nadviazť spojenie s bytosťami prírody a štyrmi živlami, ktoré sa zároveň manifestujú v nás ako štyri časti našej bytosti – Vnútorné dieťa, Vnútorná žena, Vnútorný muž a Duša. Budeme zlaďovať vonkajšiu a vnútornú prírodu.
Druhá časť 6. - 8. mája: Nadstavba: Nastoľovanie jednoty a šamanská tvorba
Všetky živé bytosti sú prepojené, všetko vo vesmíre navzájom súvisí. Budeme sa učiť, ako vnímať a preciťovať tieto prepojenia, jednotu samého so sebou, s inými ľuďmi, duchovnými bytosťami, vyšším zdrojom. Napojenie na vyšší zdroj možno potom využiť pri tvorbe, či už hudobnej, literárnej alebo výtvarnej.
Dá sa prísť len na prvú časť, alebo na obe časti. Prihlásiť sa môže každý.

 

3. - 4. júla: Prípravný kurz Základy šamanského cestovania

4. - 9. júla: Pokročilý Rituál smrti a znoduzrodenia
Súčasťou prechodu z detstva do dospelosti v domorodých kmeňoch sú rôzne rituály, pri ktorých adept symbolicky zomrie a znovu sa narodí. Takýto rituál jednak pomáha zmierniť strach z reálnej smrti, jednak umožňuje zbaviť sa ťažkého a nezdravého a vykročiť v ústrety novému životu. V tomto prípade účastníci strávia 24 hodín v riadenom procese, počas ktorého sa symbolicky uložia do hrobu. Ďalších 24 hodín strávia na osamelom mieste v prírode, aby hľadali silu do nového začiatku. Súčasťou týchto procesov je držanie hladovky.
Len pre tých, ktorí už ovládajú základy šamanského cestovania. Ak ich neovládate, alebo si ich chcete pred rituálom zopakovať, môžete prísť o deň skôr a zúčastniť sa na prípravnom kurze.

 

28. 8. - 1. 9.: Pokročilý kurz: Základy šamanského liečenia.
Kurz je určený tým, ktorí by chceli využívať šamanské techniky nielen pre seba, ale aj pre pomoc druhým ľuďom. Neznamená to, že musíte byť liečiteľmi, môžete pomáhať len v okruhu vašich blízkych. Absolventi tohto kurzu sa budú môcť zúčastniť na ďalších, nadväzujúcich seminároch, ktoré už nebudú verejne propagované. Šamanské liečenie je príliš komplexná problematika na to, aby sa dala naučiť na jednom stretnutí.
Len pre tých, ktorí už absolvovali Rituál smrti a znovuzrodenia.

 

Kurzy sa uskutočnia na rôznych miestach západného a stredného Slovenska.

 

 

Kurzovné sa platí ako dobrovoľný príspevok v určitých rozsahoch, v závislosti od vašich finančných možností a spokojnosti s kurzom.

 

Za februárový a marcový kurz, ako aj za prvú časť májového kurzu sa platí od 60 do 120 EUR.

 

Pre marcový kurz platí špeciálna ponuka: Ak sa prihlásite ako dvojica muž - žena (je jedno, či ste partneri, manželia, súrodenci, kolegovia, kamaráti..) pre celú dvojicu platí rozsah od 80 do 180 EUR. Špeciálne pre tento kurz bude dobré, ak bude počet žien a mužov na ňom aspoň približne rovnaký.

 

Za celý májový, ako aj za júlový a augustový kurz sa platí od 100 do 200 EUR. Za júlový kurz aj s prípravným kurzom (ak prídete o deň skôr) sa platí od 150 do 250 EUR.

 

 

Platí sa v hotovosti na mieste. Ak je vám aj spodný rozsah veľa, ozvite sa, nejako sa dohodneme. Na druhej strane, kto to tak cíti, môže prispieť aj viac ako je horný rozsah.

 

Prihlasuje sa priamo u lektora na: marianbenka@gmail.com. Prihlásení účastníci dostanú informácie, ako sa dostať na miesto konania a čo si treba priniesť so sebou.