KAPOR alebo Klub Aktívnych a POhodových Rodičov

Ako otec troch detí (ktoré sa narodili v pomerne krátkych časových odstupoch) viem z vlastnej skúsenosti, aké ťažké je v dnešnej dobe nájsť si čas pre deti, ale aj pre seba a pre partnera. Okrem iného aj preto, že mnohé rodiny sa cítia izolované, nemá im s deťmi kto pomôcť (okrem toho, že ich občas dajú k starým rodičom). Neexistujú alebo málokde už existujú širšie susedské vzťahy, keď si navzájom (nielen s deťmi) pomáhala širšia komunita.

KAPOR ja pokus o vytvorenie takejto komunity, už nie na základe susedských vzťahov, ale na základe spoločného záujmu – pomôcť si navzájom napríklad pri organizovaní akcií pre deti, detských táborov, strážení alebo vzdelávaní detí. Vymieňať si informácie, poskytnúť si vzájomnú podporu pri svojich problémoch, či už vzťahových alebo celkom praktických (výpomoc v domácnosti, spoločné varenie, požičiavanie si vecí...). To sú len nejaké nápady a námety na úvod. Záležalo by len a len od dohody členov klubu, čím by sa zaoberal a s akými pravidlami by fungoval.

Veľmi dobre fungujú takéto rodičovské komunity v rámci niektorých kresťanských farností, KAPOR by však mal byť otvorený všetkým rodičom, bez ohľadu na ich vierovyznanie alebo svetonázor. A to nielen súčasným, ale aj budúcim a minulým. Aj mladým ľuďom, ktorí ešte vlastné deti nemajú, no chceli by pre deti niečo robiť (a zároveň získať skúsenosti pre obdobie, až sa sami stanú rodičmi). Aj starým ľuďom, ktorí sa možno cítia osamelí a vlastné vnúčatá nevidia až tak často.

Keďže žijem v Bratislave, moja iniciatíva bude smerovať k založeniu bratislavského KAPRA, no ak to bude inšpiráciou pre ľudí z iných miest, veľmi ma to poteší. Viaceré kluby by mohli vytvoriť sieť a aspoň príležitostne spolupracovať.

Každý KAPOR by mal byť nezávislým suverénnym klubom, o ktorého činnosti a pravidlách budú rozhodovať výlučne jeho členovia (aj o spolupráci s ostatnými klubmi). Aby takýto klub v nejakom meste mohol vzniknúť, je potrebné, aby sa v ňom našiel niekto, kto by sa ujal úlohy iniciátora - koordinátora. Človek (alebo viacerí ľudia), ktorý by zorganizoval prvé stretnutie, na ktorom by sa založil miestny KAPOR a dohodol by sa spôsob jeho fungovania.

Ja sa zatiaľ ujímam úlohy koordinátora pre Bratislavu, ako aj celoslovenského koordinátora. Celoslovenský koordinátor znamená len toľko, že zabezpečím výmenu informácií a skúseností medzi jednotlivými klubmi (aj prostredníctvom nižšie spomínanej webovej stránky), bez akéhokoľvek zasahovania do ich činnosti.

Ak by ste sa chceli stať koordinátorom vo vašom meste alebo by ste mali záujem stať sa členom bratislavského KAPRA, ozvite sa mi na e-mail marianbenka@gmail.com.  

Koordinátorom pre Košice je v tejto chvíli Štefan Čipák, ak máte záujem stať sa členom košického KAPRA, ozvite sa mu na e-mail kurt.wagner@azet.sk.

Na podporu tohto projektu bude slúžiť portál www.aktivnirodicia.sk. Zatiaľ len v provizornej, statickej a textovej podobe, no dúfam, že sa mi čím skôr (ešte do Vianoc), podarí sprevádzkovať plne funkčný web, postavený na redakčnom systéme. Okrem informácií pre rodičov, ktorí by mali záujem si navzájom pomáhať, sa bude zameriavať aj na články, praktické rady a diskusie.